ட்விட்டர் உரிமைகோரல்கள் # பிளாக்டோபர் அனிம் ஃபனார்ட் ஜப்பானிய மக்களுக்கு இனவெறி (சர்ச்சை)