கியோட்டோ அனிமேஷன் M 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான நன்கொடைகளைப் பெற்றுள்ளது!