காதலி தூக்கி எறிந்து $ 3,300 நெசுகோ அனிம் புள்ளிவிவரங்கள், எனவே காதலன் அவளுடன் முறித்துக் கொள்கிறான்