அனிம் லேப் தலையணைகளின் மோகம், ஏன் ரசிகர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்